Revira logo

Bruksanvisning

Revira Universal / Extra

Allt klövvilt: Principen är att de vilda djuren ska möta signalen i god tid innan de når in i det åtråvärda. Därför ska spridningen göras ca 0-15 meter från kanten av det område som ska skyddas.

Granulatet sprides glest, ca 20-30 kulor per m2 och i ca två meters bredd. Spridningen görs som när man sår för hand.

Skogsplanteringar

Utöver staketet enligt ovan - lägg även en diagonal i ca 2 meters bredd i valfri riktning som förstärkning av skyddet.

Revira Special

Kanin, hare, grävling: Sprides som Revira Universal, men med ca 30-40 granulat per m2.

Sork och mullvad: Hela ytan behandlas med 30-40 granulat per m2 och medlet bör också läggas i färska hål och gångar där så är möjligt.

Skyddseffekten varar normalt ca 6 månader

Viltstaket Lösningen på viltproblemet!
X

Kontakta oss

Kontakta