Vatten är källan till allt liv...

Clearwater vattenbalansmedel

Vattenbalans

Drygt - Effektivt - Ekologiskt - Miljövänligt - Kemikaliefritt

Clearwater är ett effektivt hjälpmedel för att hålla vattenspeglar kristallklara och algfria. Motverkar övergödning och håller vattnet i dammar och vattendrag i balans. Preparatet fungerar som syreersättare och gynnar den naturliga bakteriefloran, som svarar för effektiv nedbrytning av näringsämnen i vattnet. Algbildningen motverkas och resultatet är ett klart och friskt vatten. Ofarligt för växter och djur. Innehåller 100% specialprocessad dolomit utan tillsatser.

Dosering

Det finmalda stenmjölet slammas upp i vatten och hälls fläckvis i dammen. Första dosering 5ml/m2 vattenyta, därefter 1ml/m2. Första tiden en gång per vecka, därefter när vattnet blivit klart, var tredje till fjärde vecka. Efter kraftig nederbörd måste behandling ske liksom vid perioder med hög värme. Vid kraftig algbildning hälls det uppslammade medlet direkt på algerna. Behandling skall göras under hela vegetationsperioden från vår till höst.

Innehåll:

Specialprocessat dolomitmjöl utan tillsatser.

X

Kontakta oss

Kontakta