Revira logo

Produktbeskrivning

OBS. Fr.o.m. 1 mars 2010 tas doften av citronellaolja bort i de svenska produkterna, och de klassas därefter inte längre som bekämpningsmedel klass 3-preparat. Därmed anpassas de Svenska produkterna till de andra nordiska länderna där man aldrig haft några kemiska tillsatser i granulaten.

REVIRA tillverkas på licens för den Skandinaviska marknaden.

REVIRA viltavskräckning består av brända lerkulor (typ leca), som genom en speciell och unik fysikalisk behandling ger granulatet en funktion som visat sig mycket verksam för avskräckning av vilt.

I sluten förpackning är lagringstiden minst 3 år.

REVIRA levereras i miljövänlig papperskartong tillsammans med utförlig bruksanvisning.

Förpackning/Åtgång Antal m² Antal löpmeter i 2m bredd
15 liter 2000 1000
4 liter 500 250
2 liter 250 125
0,8 liter 100 50
Lösningen på viltproblemet!
X

Kontakta oss

Kontakta