Stora problem med skadedjur under lagringstiden av hösilagebalar

Publicerad den 9 juni 2013

Hej!

”Vi har under några år med gott resultat spridit Revira Special runt våra hösilagebalar för att minimera

angreppen av smågnagare under lagringtiden. Förra året lade vi Revira Special ovanpå hela sandbädden där vi

sedan staplade vårt hösilage och när nu säsongens foder är förbrukat kan vi konstatera att vi inte behövt

kassera en enda hösilagebal pga angrepp från gnagare.  Att också katterna håller sig borta är också mycket

bra. Tänk att något som är så enkelt att hantera kan vara så bra, enkelt att lägga ut, helt ofarligt och

kosnadseffektivt"

Med vänliga hälsningar
Niclas Olofsson, travhästuppfödare

NEW TRACK 
Kvinnevad 205
241 65 Harlösa
www.newtrack.eu

X

Kontakta oss

Kontakta