Revira utan citronella, Nordisk anpassning

Publicerad den 1 mars 2010

OBS. Den 1 mars 2010 togs citronellaoljan bort i våra svenska Reviraprodukter och de klassas därefter inte längre som bekämpningsmedel klass 3-preparat. Reviras avskräckande effekt påverkas inte alls. 

Därmed anpassas de Svenska produkterna till de andra nordiska länderna där man ända sedan introduktionen inte använt sig av några  kemiska tillsatser.

Läs mer under 'Frågor & Svar'

X

Kontakta oss

Kontakta