Revira logo

Lösningen på viltproblemet!

Lösningen på viltproblemet!

Marknaden har länge sökt ett verksamt medel mot vilt som är effektivt, ekonomiskt, lätthanterat, miljövänligt och hållbart. Nu är det här!

Viltforskare har utvecklat en produkt som sprids i terrängen som ett tänkt staket. Djuren med sina känsliga sinnen, uppfattar medlet som en varningssignal och undviker att passera den behandlade ytan.

Tekniken har stora fördelar ur miljösynpunkt samtidigt som den är skonsam och djurvänlig. Dessutom varar effekten av en spridning upp till sex månader.

Revira viltskydd är effektivt, lätt att sprida, luktfritt, drygt, ekonomiskt, ofarligt, miljövänligt och en behandling räcker upp till sex månader.

Produkten har använts sedan 1997. Tusentals nöjda användare inom olika verksamhetsområden har konstaterat att rätt applicerad har tekniken en mycket hög skyddseffekt. Mångåriga försök tillsammans med försäkringsbolag visar på en förbättring i olycksstatistiken med över 95% på behandlade vägsträckor!

Läs mer: Produktbeskrivning, Frågor & Svar, Bruksanvisning

Kontakta oss för mer information eller beställning:

Produkter

Revira produkter

REVIRA Universal - mot rådjur
Universalmedlet mot klövvilt som rådjur, älg, hjort och vildsvin.

REVIRA Special - mot sork
Mot sork, mullvad, kanin, hare, grävling m.fl.

REVIRA Extra - mot vildsvin
Specialprodukt mot vildsvin där dessa utgör huvudproblemet.