Biotek AB

Biotek AB har under de senaste tio åren marknadsfört miljövänliga preparat till hela den gröna sektorn.

Sedan 2006-01-01 bedriver vi tillverkning och marknadsföring av Revira viltavskräckning för den Skandinaviska marknaden.

Vår policy är att enbart arbeta med produkter och metoder som lever upp till miljöbalkens stränga krav, samtidigt som de erbjuder effektiva och ekonomiska lösningar för våra kunder.

Alla produkter från Biotek AB är tillåtna hjälpmedel i ekologisk odling enligt EU-förordn. 2092/91

Kontakt

Mats Ericsson, VD
X

Kontakta oss

Kontakta